• YMCA-JD

 • COACH: 周國輝
  CAPTAIN:
  HOME COLORS:
  AWAY COLORS:

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • YMCA-JD


Spring 2021  

 • Spring 2021
 • Spring 2020
 • Spring 2019
 • Playoffs 2019

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
4 鄧仕銘 Deng Shi Ming 0cm 0kg
6 徐安澤 Chui On Chak 0cm 0kg
10 高耀文 Ko Yiu Man 0cm 0kg
13 鍾佳霖 Chung Kai Lam 0cm 0kg
26 楊斯 Yang Si 0cm 0kg
30 陳塱東 Chan Long Tung 0cm 0kg
34 黃熙桓 Wong Hei Wun 0cm 0kg
69 楊開枝 Yang Kai Zhi 0cm 0kg